Τετάρτη 27 Μαΐου 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σημαντικές ημερομηνίες
1)   Πέμπτη 28/5/2015, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ
2)   Δευτέρα 1/6/2015, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό, λόγω της γιορτής του Αγίου Πνεύματος
3)   Τετάρτη 3/6/2015, ώρα 14.00-14.30, θα γίνει ενημέρωση γονέων για επιλογή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, από την καθηγήτρια Γαλλικών Παλαβιτσίνη Μαρία, στη Βιβλιοθήκη του σχολείου.
4)   Παρασκευή 12/6/2015, ώρα 19.00, θα γίνει η γιορτή λήξης του σχολικού έτους
5)   Δευτέρα 15/6/2015, ώρα 08.15, θα δοθούν τίτλοι σπουδών. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ  ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

Οι εγγραφές στην πρώτη τάξη αρχίζουν από
2 Ιουνίου 2015
Ώρες προσέλευσης:
2 Ιουνίου-12 Ιουνίου από 12:00  ως 02:00
15 Ιουνίου-19 Ιουνίου από 10:00  ως 12:00.

      Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
ü Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο εκδίδεται το πριν την εγγραφή τρίμηνο, με αναγραφή του αριθμού μητρώου για τα αγόρια και του δημοτολογίου για τα κορίτσια
ü Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Νηπιαγωγείο φοίτησης
ü Αποδεικτικό διεύθυνσης μαθητή (Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δήλωση εφορίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο με τη δνση κατοικίας)
ü Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή/τριας
ü Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) (Το έντυπο διατίθεται από το σχολείο)Από τη διεύθυνση