Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Project “ Γερμανικό ποδόσφαιρο”


Στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του 70ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν projects. Η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι μέσα από αυτή ο κάθε μαθητής εμβαθύνει τις γνώσεις του και καλλιεργεί δεξιότητες, είτε το project αφορά το αντικείμενο μαθήματος είτε είναι σχετικό με τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης επέλεξαν να ασχοληθούν με το γερμανικό ποδόσφαιρο. Βάση για την εκπόνηση του project ήταν η εξεύρεση πηγών στο διαδίκτυο, στις οποίες οι μαθητές αναζήτησαν υλικό για τις γερμανικές ομάδες, το περίφημο στάδιο Allianz Arena στο Μόναχο, καθώς και λεξιλόγιο γύρω από το γερμανικό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πόστερ με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, το οποίο αναρτήθηκε και παρουσιάστηκε στην τάξη.
Η υπεύθυνη καθηγήτρια Γερμανικών
Μαρίνα Κανατσούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου