Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Λειτουργία ολοήμερου και διδασκαλία ξένων γλωσσών για το σχολικό έτος 2016-2017

Από το σχολικό έτος 2016-2017 τα δημοτικά ΕΑΕΠ καταργούνται και εφαρμόζεται ο θεσμός  του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Σας παραθέτουμε το απόσπασμα από την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας  για τις προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών στο ολοήμερο από τη νέα σχολική χρονιά καθώς και το κείμενο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών.
Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να υποβάλλετε τις αιτήσεις για το ολοήμερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2016.

Απόσπασμα από εγκύκλιο:
"... Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 
  α)  οι  μαθητές  των  οποίων  εργάζονται  και  οι  δύο  γονείς,  προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας. 
  β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες  (μαθητές  πολύτεκνων/μονογονεϊκών  οικογενειών,  μαθητές  με  γονείς  με
χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).  ..."

Επιστολή ΙΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου